Játékos kereső  

Hírek

A hivatásos női labdarúgás munkakörülményei

2020-11-18 15:29:46

Szervezetünk is részt vett a nemzetközi projektben

A hivatásos női labdarúgás munkakörülményei
FIFPRO Globális
Foglalkoztatási Jelentés 2017

A hivatásos női labdarúgás munkakörülményei


A FIFPRO büszkén mutatta be ez első globális felmérést a hivatásos női labdarúgás munkakörülményei vonatkozásában. A nemzetközi projektben a Hivatásos Labdarúgók Szervezete is tevékeny részt vállalt.

Az alább részletezett adatok referenciaként szolgálnak a jelenlegi helyzetet illetően, valamint rávilágítanak azokra a körülményekre, amelyekkel a hivatásos játékosoknak munkájuk során szembesülniük kell a mindennapokban.

-    A játékosok 69%-a 18 és 23 év közötti;
-    A játékosok 84%-a befejezte iskolai tanulmányait; 30%-uknak van egyetemi diplomája;
-    A játékosszerződések átlagosan 12 hónap időtartamra érvényesek; a játékosok 47%-ának nincs munkaszerződésük;
-    Globális szinten havi 600 USD egy női játékos átlagbére; a játékosok 50%-a nem kap fizetést, azon játékosoknak közel kétharmada pedig, akik kapnak fizetést, kevesebb, mint 600 USD a havi bérük;
-    A játékosok 46%-a folytatja tanulmányait futballkarrierjük mellett; 30%-uk vállal egyéb munkát futballkarrierjük mellett;
-    A játékosok 90%-a arról számolt be, lehetséges, hogy rövid időn belül be fogják fejezni a futballt; a futballkarrier korai befejezése mellett szóló okok között szerepel a családalapítás, a pénzügyi vagy a „civil” karrier.

Miért készült ez a felmérés?

- Jelen felmérés célja, hogy mérhető és összehasonlítási alapot szolgáltasson annak érdekében, hogy:
Informálja az iparágat és döntéshozókat a megbízható adatokról, a hivatásos futballkarrier speciális természetének jobb megértése érdekében a játékosok által, első kézből biztosított visszajelzéseken keresztül.
- Védje a játékosok, mint állampolgárok és munkavállalók jogait a tapasztalatokra történő figyelemfelhívással;
- Javítsa a hivatásos labdarúgók munkakörülményeit világszerte a döntéshozáshoz szükséges alapok biztosításával;
Figyelemmel kövesse a munkakörülmények futball-iparágbeli változásait.


A FELMÉRÉS 11 FŐ MEGÁLLAPÍTÁSA

1.    A HIVATÁSOS STÁTUSZ MEGTAGADÁSA
A profi női játékosok hivatásos státuszát nem minden esetben ismerik el a futballban érdekelt felek – sőt, akár saját maguk sincsenek tisztában a státusz mibenlétével. Ez azt eredményezheti, hogy nem részesülnek megfelelő jogvédelemben, gyakran ők maguk nem veszik azt igénybe.
2.    A KORAI VISSZAVONULÁS
Megdöbbentő módon a válaszadók 90%-a adott legalább egy okot arra, hogy miért venné fontolóra a játék korai befejezését.
3.    FIZETÉSNÉLKÜLISÉG, ALACSONY, ILLETVE KÉSEDELMES FIZETÉS
A válaszadók 49,5%-a nem kap fizetést klubjától, míg azok zöme, akik részesülnek juttatásban, alacsony bérrel rendelkeznek. A fizetett játékosok több mint 60%-a kevesebb, mint 600 USD bért visz haza havonta, és csupán alig páran keresnek több, mint havi 4.000 dollárt. 37%-uk számolt be késedelmes bérkifizetésről.
4. KEVÉS AZ ÍRÁSBELI SZERZŐDÉS
Csupán a játékosok 53%-a nyilatkozott pozitívan arról, hogy írásbeli szerződésük van klubjukkal, melyből 15% nem tud róla, hogy milyen típusú a kontraktus. A nemzeti válogatottaknál a kerettagok mindössze 9%-a számolt be arról, hogy van írásbeli szerződése.
5. A NEMZETI DICSŐSÉG NEM FIZETI KI A SZÁMLÁKAT
A nemzeti válogatott játékosok 35%-a nem részesül fizetésben azért, mert hazájukat képviselik a futballpályán. Azok közül, akik mégis kapnak fizetést, 38,5%-uk elmondása szerint ez a fizetés gyakran késve érkezik. Habár a nemzeti csapatban való szereplés megtiszteltetés, a női játékosok megérdemelnék, hogy honorálják erőfeszítéseiket.
6. PÉNZBELI DÍJAZÁS: IGAZSÁGOS AZ ELOSZTÁS?
A válaszadók 66%-a elégedetlen a női futballbajnokságokban kiosztott pénzjutalmakkal, amelyek nem egyezőek a férfi és női bajnokságok tekintetében, sem összegszerűségükben, sem pedig a bevételekből való részesedés tekintetében.
7. KLUB KONTRA VÁLOGATOTT
A játékosok 30%-a szembesül vele,  hogy a bajnoki és válogatott mérkőzések ütköznek egymással. Ez olyan kemény döntési helyzetet szül, mellyel egy játékosnak sem kellene szembenéznie. Fontos volna, hogy a FIFA és a nemzeti labdarúgó-szövetségek a ligákkal is egyeztessék a nemzetközi mérkőzésnaptárt.
8. DISZKRIMINÁCIÓ ÉS ZAKLATÁS
A játékosok 17,5%-a számolt be nemi megkülönböztetésről, 5,4% homofóbiáról és 4,5%-uk rasszizmusról. 3,5%-uk vallotta, hogy szexuális zaklatás áldozata volt.
9. KIT ÉRDEKEL? KEVÉS TÁMOGATÁST KAPNAK A GYERMEKET VÁLLALÓ NŐI JÁTÉKOSOK
A válaszadók csupán 2%-ának van gyereke, miközben 47%-uk válaszolt úgy, hogy korábban abbahagynák a játékot, hogy családot alapítsanak.
10. A BUNDÁZÁS ELÉRTE A NŐI LABDARÚGÁST IS
A női labdarúgás sem védett a bundázással szemben: a válaszadók 5%-a számolt be arról, hogy megkörnyékezték őket egy mérkőzés megbundázásával kapcsolatban. Azokat, akik kevés pénzt keresnek vagy fizetésüket későn kapják meg, nagyobb eséllyel esnek áldozatul a mérkőzéseket befolyásolni kívánó bűnözőknek.
11. A NŐI LABDARÚGÁS JÓ PÉLDÁUL SZOLGÁLHAT A KETTŐS KARRIER TEKINTETÉBEN
A válaszadók 33%-a számolt be arról, hogy más munkát is végeznek futballkarrierjük mellett. Közel felük (46%) jelenleg is tanulmányait folytatja. Ez részben annak is köszönhető, hogy a női futballban alacsonyak a fizetések, de a sportág pozitív adottságát is mutatja, hogy lehetővé teszi a kettős karrierek felépítését.

KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK

A FUTBALL IPARÁGNAK FEJLŐDNIE KELL ÉS A MINDENNAPI GYAKORLATBAN ÉRVÉNYRE KELL JUTTATNIA A MÁR MEGLÉVŐ SZABVÁNYOKAT A NŐI LABDARÚGÁS  HIVATÁSOS TEVÉKENYSÉGGÉ VÁLÁSA ÉRDEKÉBEN.

1. A NŐI LABDARÚGÁS MEGÍTÉLÉSÉNEK JAVÍTÁSA, HOGY NE VESZTESÉGET,  HANEM NYERESÉGET ÉRJEN EL A SPORTON BELÜLI ÉS A TÁRSADALMI SZINTŰ MEGÍTÉLÉSE FRONTJÁN EGYARÁNT.
2. MINIMUMKÖVETELMÉNYEK BEVEZETÉSE A FOGLALKOZTATÁSI ÉS JOGI NORMÁK BAN.
3. A JÁTÉKOSOK OKTATÁSA ÉS AZ ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEKKEL VALÓ KAPCSOLATUK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA.
4. A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK, MINT A LABDARÚGÁS IRÁNYÍTÁSÁNAK KÖZPONTI ELEME, MEGKÖTÉSÉRE IRÁNYULÓ TÁRGYALÁSOK ELŐSEGÍTÉSE.
5. A NŐI LABDARÚGÁSBAN JELENLÉVŐ DISZKRIMINÁCIÓ ÉS ZAKLATÁS ELLENI KÜZDELEM – AZ EGYÉNITŐL AZ INTÉZMÉNYI SZINTIG.
6. A NŐI LABDARÚGÁS GAZDASÁGILAG FENTARTHATÓ MŰKÖDÉSÉNEK KIALAKÍTÁSA.


A kutatás teljes szövege (angolul) itt érhető el.