Játékos kereső  

Hírek

Engedik egyes technikai eszközök használatát

2018-06-06 09:50:45

A tagországok maguk dönthetnek néhány újdonság bevezetéséről

Engedik egyes technikai eszközök használatát

Az IFAB 132. Éves Közgyűlése (továbbiakban: ÉK) 2018. március 3-án került megrendezésre a FIFA otthonában, Zürichben, Gianni Infantino a FIFA elnöke vezetésével - számolt be az eseményről az MLSZ honlapja

Az ÉK örömmel vette tudomásul, hogy a játékszabályok jelentős mértékű módosításai kedvező fogadtatásra találtak és kiemelte a nemzeti labdarúgó szövetségek pozitív visszajelzéseit a játékszabályok módosításainak rugalmasságát illetően, különös tekintettel a több cserejátékos és az ideiglenes kiállítás (büntetőpad) grassroots, ifjúsági, veterán, és fogyatékkal élők szintjén történő alkalmazására.

A játékszabályokban számos módosítás került elfogadásra. Ezek a változtatások 2018. június 1-től lépnek életbe; az ezen dátum előtt kezdődő versenyek azonnal, vagy akár később is alkalmazhatják azokat, de semmiképp sem a következő verseny kezdetét követően.

A játékosok: további cserejátékos a hosszabbítás alatt

A világon sok versenyt magába foglaló, két éves kísérletet követően az ÉK engedélyét adta a versenyeknek, hogy amennyiben kívánják, szabályaikba foglalhatják a további cserejátékos alkalmazásának lehetőségét a csapatok számára, amennyiben a mérkőzés hosszabbítással folytatódik, függetlenül attól, hogy a csapat már felhasználta-e a cserejátékosok engedélyezett maximális számát. Ennek a lehetőségnek az előnyei magukba foglalják azt, hogy növekszik az esélye annak, hogy a mérkőzés kimenetele hosszabbítás során eldől (azaz elkerülhetők a büntetőpontról végzett rúgások), illetve csökken a kifáradásból származó potenciális sérülések száma.

A játékosok felszerelése

i. Elektronikus és kommunikációs felszerelés a technikai zónában:
A technikai zónába/zónából történő elektronikus kommunikációt megakadályozni szinte lehetetlen, a hangsúly inkább az ilyen kommunikáció eredményekénti magatartásra esik. A csapatvezetők számára megengedett lesz a kisméretű, kézi mobileszközök (az engedélyezett eszközök listáját a 4. szabály tartalmazza) alkalmazása a technikai zónában, de kizárólag edzői utasításokat/taktikát és a játékosok testi épségét érintő kérdésekben. Azt a csapatvezetőt, aki nem engedélyezett felszerelést használ, vagy nem megfelelően
viselkedik, a technikai zónából el kell küldeni. Szorgalmazzuk, hogy a fegyelmi bizottságok e változtatás filozófiája szerint járjanak el és ne
tiltsák meg, hogy a technikai zónából kiállított vagy kitiltott csapatvezető a technikai zónával kommunikáljon.

ii. Elektronikus teljesítménymérő és megfigyelő rendszerek (EPTS)
A FIFA által bevezetésre kerül az Elektronikus teljesítménymérő és megfigyelő rendszerek (EPTS) Minőségi Programja, amely segít gondoskodni a rendszerek megbízhatóságáról és biztonságosságáról.

Szabálytalanságok és sportszerűtlen viselkedés Nyilvánvaló gólhelyzet megakadályozása és ígéretes támadás megállítása

A 2016-ban megrendezett ÉK jóváhagyta azt a világméretű két éves kísérletet, melynek során a játékvezető a saját büntetőterületen belüli 'nyilvánvaló gólhelyzet megakadályozása' szabálytalanságot elkövető játékost figyelmeztetésben részesítette (sárga lap) kiállítás (piros lap) helyett, amennyiben a szabálytalanság a labda megszerzésére tett kísérlet volt. A 2017-es ÉK kiterjesztette ezt az elvet, így az 'ígéretes támadás megállítása' a saját büntetőterületen belül nem von maga után figyelmeztetést, amennyiben a szabálytalanság a labda megszerzésére irányult. A kiváló visszajelzések fényében a mindkét szituációra vonatkozó, a játékszabályokban már
szereplő szövegezést véglegesnek fogadták el.

Szabálymódosítások: ideiglenes kiállítás (B rendszer)

Az a játékos, aki kétszer részesült ideiglenes kiállításban és egy nem ideiglenes kiállítással járó figyelmeztetésben (sárga lap) nem helyettesíthető illetve cserélhető.

A játékosok

A nemzeti válogatott 'A' csapatának barátságos mérkőzései során nevezhető cserejátékosok maximális számát 12-re korlátozták, hogy megegyezzen a versenymérkőzésekkel, illetve elkerüljék, hogy ne legyen elég ülőhely a technikai zónában.

A játékvezető

A játékvezetők nem viselhetnek és használhatnak kamerát a mérkőzések alatt.

A mérkőzés időtartama

Annak elkerülésére, hogy az ivásra biztosított szünetek ne váljanak hosszú edzői vagy kereskedelmi szünetekké, az időtartamuk nem haladhatja meg az egy percet. Ez a megkötés nem vonatkozik az egészségügyi 'hűtési szünetekre'.

Szabálytalanságok és sportszerűtlen viselkedés Nyilvánvaló gólhelyzet megakadályozása és ígéretes támadás megállítása

• A harapás (ritka szabálytalanság) most már közvetlen szabadrúgással és kiállítással büntetendő szabálytalanság.
• Valamilyen tárgy a labda felé történő hajítása, illetve a labda megütése valamilyen kézben tartott tárggyal önálló szabálytalanság kategóriává vált, és már nem tartozik a kezezés hatálya alá.
• A kapus, aki sikertelenül kísérli meg elkapni/megtartani/megállítani vagy 'hárítani' a labdát, felveheti azt, és nem kell büntetésben részesíteni.
• Amennyiben a játékvezető előnyszabályt alkalmaz nyilvánvaló gólhelyzet megakadályozása esetén, a szabálytalanság figyelmeztetéssel büntetendő, függetlenül attól, hogy gól születette; azaz nincs kiállítás, ha nem születik gól.

A bedobás

A játékosnak álló helyzetben kell lennie a bedobás elvégzésekor, azaz nem ülhet vagy térdelhet a bedobás közben.

Videó játékvezető asszisztens (VAR)

Az ÉK részletes jelentéseket kapott a két évig tartó videó játékvezető asszisztens (VAR) kísérletekről, és amint az a 12-es körlevélben (2018. március 7.) bejelentésre került, az ÉK jóváhagyta a VAR, a Labdarúgás Játékszabályai 2018/19-be történő foglalását, mint a versenyek számára biztosított lehetőséget, amennyiben megvalósul a VAR protokollnak és alkalmazási követelményeknek való teljes mértékű megfelelés, valamint a szigorú jóváhagyási eljárás teljesítése. A VAR bármilyen alkalmazása az IFAB és a FIFA írásos engedélyéhez kötött.

Játssz sportszerűen! irányelv

Az ÉK megkapta a 2017-es IFAB ÉK által jóváhagyott Játssz sportszerűen! stratégiában felvázolt lehetséges szabálymódosításokkal kapcsolatos egyeztetésekről, valamint az előzetes tesztelésről szóló jelentést. A különböző elgondolások a tesztelés vagy megbeszélés különböző kategóriáiba lettek sorolva. Elsősorban megegyezés született arról, hogy néhányat ezek közül szélesebb körű tesztelésnek kellene alávetni – felkérjük a nemzeti szövetségeket, hogy lépjenek velünk kapcsolatba, amennyiben információra lenne szükségük az alábbi kísérletekbeni esetleges részvétellel kapcsolatban:
• A büntetőpontról végzett rúgások AB-BA rendszere – olyan rendszer, amelyet arra terveztek, hogy nagyobb sportszerűséget biztosítson azáltal, hogy nem mindig ugyanaz a csapat végzi el a 'második' rúgást.
• Piros, illetve sárga lap a technikai zónában nem megfelelően viselkedő csapatvezetőknek – olyan módszer, amely egyértelművé teszi, hogy milyen fegyelmező intézkedést tesz a játékvezető a technikai zónában nem megfelelő magatartást tanúsító csapatvezetővel szemben.
• Annak lehetősége, hogy a védekező csapat megjátszhassa a labdát kirúgáskor vagy a nekik megítélt szabadrúgáskor mielőtt az elhagyja a büntetőterületet – olyan módszer, amely csökkenti az időhúzás mértékét és a játék konstruktívabb újrakezdését teszi lehetővé.
• A lecserélt játékos a legközelebbi határolóvonalnál hagyja el a játékteret (biztonsági megfontolásokra tekintettel) – olyan módszer, amely csökkenti az időhúzás mértékét a pályát elhagyni kényszerülő sérült játékosra vonatkozó elvek alkalmazásával.

Az IFAB nagyra értékeli azt a hozzájárulást és támogatást, amely a labdarúgás világának összes részéből érkezik és a játékszabályok fejlesztését célozza azért, hogy a játék minden szinten - grassroots-tól a nemzetköziig - sportszerű, elérhető, és élvezhető legyen. Az IFAB továbbra is folytatja a világméretű konzultációt annak biztosítására, hogy a játékszabályok megóvják a játék sportszerűségét és feddhetetlenségét a játéktéren.