Játékos kereső  

Hírek

Harmadik cél: munka és innováció

2021-03-29 14:20:25

A játékosoknak nagyobb teret kell kapniuk a munkájuk irányításában

Harmadik cél: munka és innováció

A FIFPRO-jelentést feldolgozó összeállításunk előző részében a második célkitüzésről, a fenntartható növekedésről írtunk. Következik a harmadik célkitüzés ismertetése.


3. CÉL: MUNKA ÉS INNOVÁCIÓ
Minőségi munkafeltételek megteremtése és innovatív megoldások

3.1. Rendszerszintű trendek és innováció
A COVID-19 hatása által felgyorsult rendszerszintű trendek megváltoztatják a futballipart.

- Nemzetköziesítés
- Fogyasztói dinamikák
- Társadalmi igazságosság és egyenlőség
- Digitalizálás és technológia.

Ezek a tényezők átalakítják a játékosok életét, de új szabályozásra van szükség. Az új körülmények lehetőséget és bizonytalanságot is egyaránt teremtenek.

3.2. A munka világának átalakítása a labdarúgásban.
Játékosközpontú irányítás a következő évtized rendszerszintű trendjeinek kezelésére:

- Elkötelezettség a minőségi munkahelyek megteremtése iránt a piaci szereplők számára.
- Tervszerű út a csúcsteljesítmény eléréséhez.
- A megfelelő játéklehetőségek biztosítása.

3.3 A versenyszervezés innovációja I.

- Javítani kell a kicsi és közepes futballpiacok helyzetén.
- Új játéklehetőségeket kell megteremteni.
- A versenykiírásoknak támogatniuk kell a munkahelyeket minden piac minden szintjén.
- A fenntartható játékkörnyezet elősegítése innovatív megoldásokkal.

3.4. A versenyszervezés innovációja II.

- A vezető piaci szegmenseknek tovább kell fejlődniük.
- A futballipar hagyományosan innovatív az alkalmazkodási képesség területén.
- Az új játéklehetőségek tervezésekor biztosítani kell a túlzott munkaterhelés elleni védelmet.
- Különleges biztosítékok a nemzetközi meccsnaptárban a jövőbeli innováció lehetővé tétele érdekében.

3.5. A játékosok mobilitása

- Az átigazolási rendszer továbbra is jelentősen korlátozza a játékosok mobilitását, miközben a futballipar számára korlátozott hozzáadott értéket generál.
- Az átigazolási és foglalkoztatási szabályozás fokozatos reformjára van szükség.
- A játékosok nagyobb mobilitása és a tényleges újraelosztás minden klubnak és versenynek kedvez.

Biztosítani kell a játékosoknak, hogy saját maguk optimalizálják a munkavégzésük körülményeit és átvegyék a karrierjük feletti irányítást.


A labdarúgás jelenlegi állapotának megértése és jövőbeli fejlődésének hatékony alakítása érdekében elengedhetetlen annak rögzítése, hogy a futballipar hogyan alakult az idők folyamán, és azonosítani kell a jelenlegi fejlődési pályáját alakító rendszerszintű trendeket.

A rendszerszintű tendenciák a múltban jelentős versenyreformokat indítottak el, amelyek nemcsak alapvetően megváltoztatták a játékosok foglalkoztatási feltételeit, hanem meghatározták az egész futballipar fejlődési pályáját is. E tekintetben nagyfokú regionális változatosság és sokszínűség figyelhető meg a világon.

A játékosok gazdasági és foglalkoztatási feltételei szempontjából ez azt jelenti, hogy jelentős különbségek vannak a futballpiacok között, így a játékosok nagyon különböző tapasztalatokkal szembesülhetnek a pályafutásuk során.

Megfelelő versenyformátumok és játéklehetőségek nélkül a futballpiacok és a versenyek nem tudnak élni a lehetőségeikkel. A mai befektetés a játékosok jövőbeli munka világába a holnapi játék előnyeit és növekedését fogja szolgálni. Ez magában foglalja a tisztességes munkakörülményeket, amelyek mellett a labdarúgók edzenek és mérkőzéseket játszanak, hogy csúcsra járassák a teljesítményüket.

A globális futballipar legfelsõbb piaci szegmenseiben lévõ klubokra érvényes, a 2020-as nyári átigazolási idõszakra vonatkozó jelenlegi adatok azt mutatják, hogy a klubok költségvetése jelenleg még alacsonyabb, de még mindig stabil a bizonytalanság és a csökkenő bevételek ellenére.


HELYZETELEMZÉS

Globális kitekitésben a különféle folyamatok mélyrehatóan átalakították a labdarúgás világát: a technológiai változások és a digitális gazdaság fejlődése mellett a demográfiai növekedés, a kereskedelem globalizációja, a piaci kereslet változásai, az egyéni törekvések, a társadalmi igazságosság kérdései és a társadalmunk további formálása és más iparágak változásai mind hatással vannak a labdarúgásra.

A futballipar elemzésénél figyelembe kell venni, hogy ezek a globális trendek hogyan befolyásolják a játékot, valamint hogy a jövőben hogyan hatnak a játékosok munka- és játékfeltételeire, a versenyek megrendezésének feltételeire.

Nagyobb beruházásokra van szükség ezekhez az átalakulásokhoz és a futballipar irányításához, hogy tisztességes munkakörülmények között lehessen megrendezni a különböző versenyeket. A futballpiacoknak most a hosszú távú befektetéseket kell prioritásként kezelniük, amelyek az összes piaci szegmensben az innovatív megoldásokat támogatják a fenntartható jövő kialakítása érdekében.

A futballipar innovatív elkötelezettségének és jellegének minden szegmensre összpontosítania kell, új és innovatívabb versenyformátumokat kell létrehoznia a játékosok és klubok nagyobb csoportja számára a globális játék sokszínűségének védelme és elősegítése érdekében. Ez magában foglalja a versenyeztetés nemzeti és nemzetközi szintjét.

A megfelelő játéklehetőségek alapvető fontosságúak a játékosok számára a csúcsteljesítmény elérése, valamint a túl- és alulterhelés elkerülése érdekében. A versenytervezés mellett a nemzetközi meccsnaptár holisztikus áttekintésére is szükséges a labdarúgás szakmai fejlődésének irányításához a következő évtizedben.

A FIFPRO úgy véli, hogy az átigazolási rendszer és a kapcsolódó szabályozások érdemi reformjára van szükség nemcsak a játékosok, mint alkalmazottak mozgását és szabadságát érintő aránytalan korlátozó intézkedések megszüntetésére, hanem az egész futballipar javára, valamint a spekulatív irányítási gyakorlatok és a visszaélésszerű üzleti tevékenység csökkentésére.


Folytatjuk!