Játékos kereső  

Hírek

Írásbeli szerződés nélkül is járhat a prémium

2017-12-21 12:47:28

A HLSZ precedensértékű ügyben segített nyolc játékost perének megnyeréséhez

Írásbeli szerződés nélkül is járhat a prémium

"Írásbeliség hiányában a szóban megígért prémium is jár, csak győzzük bizonyítani!"

2014-ben 8 játékos vette a bátorságot, és a HLSZ jogi támogatásával peres eljárást indított egy klub ellen, miután a szóban, az öltözőben, gyakorlatilag az egész csapat előtt beígért prémium utólag olyan mondvacsinált indokok alapján – de legfőképp időhúzás végett – nem került kifizetésre, mint pl. „nem az ügyvezető ígérte be”, „a szerződésben nem került írásban rögzítésre”, és egyébként is, bizonyítsátok bíróság előtt, hogy jár nektek, ha tudjátok.

Tudtuk bizonyítani.

A bizonyítás során nagy segítségünkre volt számos csapattárs, közülük olyanok is, akik igaz nem voltak jogosultak a prémiumra, mégis, pusztán azzal, hogy elmondták az igazat, azaz az ominózus napon az öltözőben történteket, tanúvallomásukkal a játékostársak mellé álltak és hozzásegítették őket ahhoz, amiért végeredményben becsülettel megdolgoztak. Ezúton szeretnénk megköszönni és kiemelni a játékostársak – továbbá a szakmai stáb egy tagjának – bátorságát, miután szolidaritásukat és a játékos-közösség összetartozását kifejezve merték nyíltan felvállalni azt, hogy bíróság előtt is személyesen megerősítették a játékosok perbeli pozícióját, melyre való tekintettel tudta a bíróság a következőket rögzíteni egy, a napokban sikerrel záródott munkaügyi peres eljárás során hozott ítéletében:

„A peres felek között vitatott volt, hogy a klub képviseletében eljáró személy tett-e olyan kijelentést, amely prémium megállapodás alapjául szolgálhatott. Tekintettel arra, hogy írásos dokumentumok nem álltak rendelkezésre a prémium megállapodás kapcsán, a bíróság különös jelentőséget tulajdonított felperesek személyes előadásának, valamint a meghallgatott tanúk vallomásainak, valamint ezen nyilatkozatok közötti összhangnak. (…) A fent kifejtettek alapján a bíróság felperesek (játékosok!) kereseti kérelmének helyt adott.”

A prémium kikötés olyan egyoldalú kötelezettségvállalás, amelyre vonatkoznak a Munka törvénykönyvében meghatározott speciális szabályok. Önmagában az, hogy a prémiumra vonatkozó ígéret szóban és nem írásban hangzott el, vagy annak a közlése nem éppen szabályszerűen történt, nem mentesíti a klubot a vállalt kötelezettségének teljesítése alól. A Munka törvénykönyvében megtalálhatók az olyan, a munkavállalók érdekeit védő garanciális szabályok, mint pl. joggal való visszaélés tilalma, rendeltetésszerű joggyakorlás, jóhiszeműség és tisztesség elve, felek kölcsönös együttműködésének elve. Az Mt. 16.§ (1) bekezdése alapján a jogosult elfogadására tekintet nélkül követelhető a vállalt kötelezettség teljesítése. Ezen túlmenően az Mt. 22. § (1) bekezdése alapján a jognyilatkozatot – bizonyos kivételekkel – alaki kötöttség nélkül lehet megtenni. A prémiumra vonatkozó ígéret nem tartozik a kivételszabályok közé, tehát az szóban is érvényes. Viszont nehéz bizonyítani. Nem győzzük a csapatlátogatások során és egyáltalán bármikor, amikor találkozunk hangsúlyozni, hogy a legjobb lenne írásban rögzíteni minden járandóságotokat; a munkabéren felüli juttatásokat is, mindent, amiben szóban megállapodtatok. A Mt. 22. § ezt megerősítve rögzíti, hogy a munkavállaló kérésére a munkáltatónak a jognyilatkozatát akkor is írásba kell foglalnia, ha az egyébként nem kötelező.

Ragaszkodjatok tehát az írásbeliséghez, megspóroltok – legfőképp magatoknak – egy-egy elhúzódó peres eljárás. Megsúgjuk, hogy a fent idézett ügyben a srácok több, mint 4 év után kapták kézhez a prémium összegét. Ezt a 4 évet tudjuk nektek lerövidíteni, amennyiben szerződésben rögzítve vannak a prémiumra való jogosultság feltételei. És még ha papírunk van róla, akkor sincs arra garancia, hogy a pereskedést el tudjuk kerülni. Az MLSZ ugyanis egyetlen olyan ügyet sem tárgyal, amit nem hozzájuk leadott szerződésben szereplő igény miatt kezdeményeznek.