Játékos kereső  

Hírek

Kártérítést fizet a hibázó magyar klub

2019-05-27 11:15:36

A mintaszerződés védelmet biztosít a hivatásos labdarúgók számára

Kártérítést fizet a hibázó magyar klub

A nemzetközi játékosszervezet egy három évvel ezelőtt Magyarországon történt esettel mutatta be egyes klubok játékosokkal kapcsolatos helytelen gyakorlatát. A FIFPro az érintett futballista megnevezése nélkül adta közre az ügyet, ezért mi is magára a jelenségre koncentrálva ismertetjük azt.

Légiósként két évre szóló szerződést írt alá Magyarországon 2015 nyarán egy bolgár futballista. Az őszi idényben 9 élvonalbeli bajnoki mérkőzésen szerepelt, tehát számított rá csapata. Ezután a téli felkészülés során csalódottan vette tudomásul, hogy a 2016. január 16-án kezdődő törökországi edzőtáborba nem utazhatott el csapattársaival.

A klub és a játékos másként ítélte meg a helyzetet. A klub állítása szerint közölték a játékossal, hogy a második számú (NB III-as) csapattal itthon fog tréningezni. A játékos azonnal jelezte, itthon a vezetőedző irányítása és az orvosi háttér nélkül kell edzenie.

Már az edzőtábor kezdetének napján levélben értesítette klubját a történtekről, kiegészítve a vezetőedzőtől kapott információval, miszerint a szakember nem tart igényt rá. A játékos kérte a klubjától, hogy csatlakozhasson az első csapathoz. Ezt a levelet további négy követte, megismételve a már leírtakat. Hivatalos írásbeli válasz nem érkezett, de találkozóra hívták, ahol felajánlották a kölcsönös megegyezésen alapuló szerződésbontást.
A labdarúgó megtagadta ezt a lehetőséget.

Ezek után 2016. február 8-án szerződést bontottak - majd a játékos a FIFA vitarendezési testületéhez (Dispute Resolution Chamber – DRC) fordult jogorvoslatért. A klub álláspontja szerint értesítették a labdarúgót, hogy a második csapat edzéseit látogassa, s mivel onnan több mint tíz alkalommal hiányzott, ezért került sor a szerződésbontásra.

A FIFA DRC úgy határozott, hogy a játékosnak joga volt felmondani a szerződést az alábbiak alapján:
– a klub nem válaszolt a januárban hozzájuk beérkező öt levél egyikére sem;
– a klub egyetlen reakciója a játékos levelére az volt, hogy találkozót szerveztek vele a szerződés kölcsönös megszüntetése szándékával;
 – a klub nem küldött semmilyen értesítést a játékosnak az állítólagos indokolatlan távollétéről a második csapat edzéseiről, amint arra a FIFA KDK-ra adott nyilatkozatban hivatkozott.

Fentiek miatt a FIFA DRC egyértelműen úgy ítélte meg a helyzetet, hogy a klub már nem érdekelt a játékos szerződésének fenntartásában és a játékosnak joga volt a szerződést felmondani. Ennek eredményeként a klubnak a szerződésszegésért kártérítést kellett fizetnie a játékosnak.

A döntés után a klub fellebbezést nyújtott be a CAS-hoz, de a Nemzetközi Sportdöntőbíróság  – amely többek között arra a következtetésre jutott, hogy a klub nem tudta bizonyítani, hogy utasította volna a játékosot a második csapat edzéseinek látogatására – megerősítette a FIFA DRC határozatát.


A MINTASZERZŐDÉS JELENTŐSÉGE

2015-ben, amikor a játékos szerződést kötött a magyar klubbal még nem volt kötelezően alkalmazandó a mintaszerződés. A klubok ragaszkodtak a saját szerződéseikhez, sőt az alább kiemelt pontokat éppen ezért nem szerették volna, hogy beemelje az MLSZ a tervezetbe.

Az egyedüli edzéssel kapcsolatban a HLSZ álláspontja egyértelmű: a labdarúgás csapatsport, a játékosnak joga van a csapattal együtt tréningezni, edző szakmai felügyelete mellett. Szankció jelleggel nem lehet alkalmazni, így ragaszkodtunk ezekhez a pontokhoz és Immár a FIFA DRC és a CAS is megerősítette ezt.

A mintaszerződésnek (amely honlapunkon INNEN LETÖLTHETŐ) a releváns, játékosok csapatban való edzését és indokolatlan módon történő egyéni edzését tiltják a következő pontok:

9. A Munkavállaló kötelezettségei:
a) részt vesz a Munkáltató által szervezett, a részére kijelölt csapat- vagy egyéni edzéseken, képzéseken, felkészüléseken, edzőtáborokban, mérkőzéseken, valamint minden a Munkáltató által meghatározott egyéb eseményen, rendezvényen. Aláveti magát azoknak az edzéseknek, egyéb foglalkozásoknak, illetve egyéni, vagy csoportos fizikai erősítéseknek, melyeket a Munkáltató szakmai stábja előír- azokon és azokon kívül is teljesíti a szakmai vezetés sporttevékenységgel összefüggő utasításait azzal, hogy egyéni edzés elrendelésének sportszakmailag és/vagy orvosilag indokolt esetben és mértékig van helye;


11. A Munkáltató szakmai vezetése vagy ügyvezetése saját belátása szerint jogosult meghatározni, hogy a Munkavállaló az edzésmunkáját a Munkáltató melyik csapatánál vagy – a 9. a) alpontban foglaltakkal összhangban — egyénileg vagy milyen más módon köteles végezni, illetve melyik csapat mérkőzésein köteles részt venni.