Játékos kereső  

Hírek

Korlátozzák a kölcsönügyleteket

2022-05-03 20:52:16

A FIFA nyártól radikális változásokat vezet be

Korlátozzák a kölcsönügyleteket

A nemzetközi kölcsönügyletek szabályozása 2022. júliusától

A FIFA nemzetközi átigazolási rendszert érintő reformcsomagjának részeként radikális módosításon megy át egyebek mellett a nemzetközi kölcsönügyletek szabályozása is. A 2022. júliusában hatályba lépő változások mögött egyértelműen az a szándék húzódik meg, hogy korlátozzák a kölcsönügyletek – elmúlt másfél évtizedben ugrásszerűen megszaporodott – számát.
Ettől azt remélik a szabályalkotók, hogy csökken a nemzetközi labdarúgásban megfigyelhető azon negatív tendencia, hogy egyes klubok nagy számban igazolnak olcsón átigazolható külföldi, elsősorban fejlődő országokbeli játékosokat, akiket azután a későbbi üzleti haszonszerzés céljából kölcsön keretében továbbadnak harmadik kluboknak („human trafficking”). Ez ugyanis egyértelműen hátrányos a játékosokra, különösen az utánpótláskorú fiatalok sportszakmai fejlődési lehetőségeire nézve.

A korlátozás már a 2022/2023-as idényben érvénybe lép: ebben az idényben egy adott klub összesen legfeljebb nyolc-nyolc kölcsönadási illetve kölcsönvételi ügyletet üthet nyélbe. Ez a korlát fokozatosan szigorodik: a 2023/2024-es idényben már csak hét-hét, a következő évtől pedig hat-hat kölcsönügyletre lesz lehetőség klubonként. Ráadásul az ugyanazon klubok között létrejövő kölcsönszerződések számát is maximalizálja a FIFA: egy idényben legfeljebb 3 játékosmozgás történhet ugyanazon két klub között.

A nemzetközi szabályozásnak megfelelő korlátozás bevezetésére és alkalmazására a nemzeti labdarúgó szövetségek is kötelesek, számukra azonban erre 3 éves türelmi időt biztosít a FIFA (mely 2022. július 1-én veszi kezdetét). Könnyítés a tagszövetségek számára, hogy a fent írt létszámkorlátoktól eltérhetnek, amennyiben a szabályozás alapvető elvei és célkitűzése nem sérülnek ezáltal (jóllehet, kissé képlékeny helyzetet eredményezhet, hogy ezt hogyan értelmezik majd az egyes FIFA-tagországok).

A minden esetben írásban megkötendő kölcsönszerződések minimális időtartama el kell hogy érje az aktuális két egymást követő átigazolási időszak között eltelt időtartamot, míg a kölcsön maximális időtartama 1 év lehet, méghozzá úgy, hogy a kölcsön lejárata a nemzetközi átigazolási időszakon belülre kell hogy essék.

Az érintett játékosok számára fontos garancia lesz, hogy ugyanazon játékos a kölcsönadásának lejártát követően folytatólagosan nem adható kölcsönbe újra ugyanazon klubnak, továbbá az is, hogy a két klub közötti kölcsönszerződés idő előtti (bármelyik fél részéről történő) megszüntetése esetén a játékos mindenképpen jogosult visszatérni a kölcsönadó klubjához, amely természetesen köteles tovább fizetni a járandóságait.