Játékos kereső  

Hírek

Közgyűlést tartott a FIFPro Európai Divíziója

2017-05-21 09:16:33

A HLSZ képviseletében dr. Horváth Gábor és dr. Erdős Dániel vett részt az eseményen

Közgyűlést tartott a FIFPro Európai Divíziója

BESZÁMOLÓ
FIFPro Division Europe
Közgyűlés, 2017. május 16-17., Málta


Mint azt korábban beharangoztuk, a labdarúgók nemzetközi érdekvédelmi szervezete, a FIFPro európai divíziója Máltán tartotta idei rendes közgyűlését május 16-17-én, amelyen szervezetünk képviselői is részt vettek. A közgyűlés napirendjén szereplő fontosabb témákról az alábbiakban számolunk be.


Együttműködés a FIFA-val

Amint erről már több alkalommal írtunk, a FIFPro érdekvédelmi tevékenységének egyik leghangsúlyosabb eleme, célkitűzése jelenleg a FIFA átigazolási szabályrendszerének megreformálására való törekvés. Ennek érdekében a FIFPro globális szinten hosszú ideje folytat egyeztető tárgyalásokat a FIFA-val, a klubok érdekképviseleti szervezeteivel (Európában ez az ECA, az Európai Klubszövetség), valamint a ligákat tömörítő nemzetközi ernyőszervezetekkel. Tíz pontos cselekvési tervet alkotott, melynek egyik központi eleme a FIFA átigazolási szabályrendszere elleni formális jogorvoslati kérelem (versenyügyi panasz) benyújtása az Európai Unió Bizottsága felé, amelyre hónapokkal ezelőtt sor is került, az eljárás még jelenleg is tart. Időközben a FIFA-nak nemcsak új elnöke lett Gianni Infantino személyében, de szervezeti struktúrája is jelentős átalakuláson ment keresztül, így jó esély mutatkozik a stratégiai egyeztetések konstruktív folytatására. A cél egy hosszú távú együttműködési megállapodás létrehozása, amelynek alapja a felek közötti kölcsönös elismerés (a FIFPro és annak tagszervezetei vonatkozásában is), valamint a játékosok emberi jogainak tiszteletben tartása.

Az együttműködés keretében a FIFPro az eddigieknél nagyobb politikai illetve jogi befolyással rendelkezne a játékosokat érintő munkaügyi, átigazolási kérdések tekintetében. Ennek intézményesített formája egyfelől az új FIFA-struktúrában létrehozott „Football Stakeholders Committee” (szabad fordításban kb. a labdarúgás rendszerének szereplőit tömörítő bizottság), másfelől a FIFA emberi jogi tanácsadó testülete, amelyekbe a FIFPro is delegálhat tagokat. Az együttműködés szellemében, az említett versenyügyi panasztól eltekintve a FIFPro vállalná, hogy további jogorvoslati eljárásokat nem kezdeményez a FIFA illetve annak szabályzatai vonatkozásában.

A jelenleg is zajló egyeztetések egy konkrét működési tervről is szólnak, amelyben központi elemként kaphat helyet a standard játékosszerződés bevezetése és a nemzeti vitarendezési bizottság felállítása minden tagországban. Ezek az egyes országok FIFA-tagságából eredő kötelezettségek, így kikényszeríthetők a FIFA által.

A FIFA-val folytatott egyeztetéseknek ugyancsak fontos eleme a fegyelmi illetve vitarendezési eljárások felgyorsítására, egyszerűsítésére való törekvés, úgyszintén a játékosok egészségének védelme – a túlterhelésből eredő sérülésveszély csökkentése – érdekében a nemzetközi mérkőzésnaptár közös felülvizsgálata, valamint a mérkőzések eredményének tiltott befolyásolása (match fixing) elleni egységes fellépés.

Az átigazolási rendszer szabályozása terén a FIFPro két lépcsőben kíván eredményt, előrelépést elérni. Elsőként a fentebb már említett Football Stakeholders Committee döntése értelmében a klubokkal folytatnának egyeztetéseket, egyebek mellett a játékosszerződés egyoldalú felmondási lehetőségeinek kiszélesítése, illetve a klub szerződésszegése esetére szóló azonnali átigazolási lehetőség biztosítása érdekében (ti. hogy a játékosok kedvezőbb feltételekkel „szabadulhassanak” a számukra előnytelen szerződésük hatálya alól). Második lépcsőként egy szélesebb körű munkaerőpiaci / átigazolási rendszert érintő reform kidolgozása a terv, amely kiterjedne a játékosügynökök tevékenységének újraszabályozására, a játékjog külső befektetők általi tulajdonlásának tilalmára, a csapatlétszám limitálásának kérdéskörére, a kölcsönadás illetve az egyoldalú szerződésmegszüntetés jogi feltételrendszerére, vagy a fiatalkorú labdarúgók átigazolására vonatkozó speciális, garanciális szabályokra. 
Ezen reformfolyamat magától értetődő módon igényli a FIFA mellett a klubok érdekvédelmi szervezetinek (elsősorban a már említett ECA), valamint a labdarúgó ligák tömörülésének (WLF – Ligák Világszövetsége) bevonását is.
 

Együttműködés az UEFA-val

A FIFPro remek diplomáciai kapcsolatot ápol az UEFA-val, aminek jeleként immár évek óta a játékosszervezet közgyűléseinek állandó meghívottja az UEFA valamely tisztségviselője. Ezúttal is jelen volt az európai szövetség részéről Julien Zylberstein, aki prezentációjában kiemelte, hogy az UEFA elkötelezett a szerződéses minimumkövetelmények kötelező és egységes bevezetése mellett, annak érdekében aktívan közreműködik. Nemrégiben az UEFA elnökségében döntés született arról, hogy a tagországok pénzügyi támogatását célzó ún. HatTrick program keretében többlet forrásokat juttatnak azon tagországok labdarúgó szövetségei számára, amelyekben maradéktalanul megvalósult a szerződéses minimumkövetelményrendszer bevezetése és alkalmazása. Ezt a bejelentést a játékosszervezet közgyűlése örömmel üdvözölte, hiszen mindenképpen előrelépésként értékelhető, hogy a labdarúgás európai döntéshozó szerve immár aktív szerepvállalásával is segíti a játékosok jogainak védelmét szolgáló intézkedéscsomag bevezetését.


Szerződéses minimumkövetelmények bevezetése

A labdarúgás szerződéses jogi háttere, feltételrendszere szempontjából továbbra is az egyik leghangsúlyosabb téma az UEFA égisze alatt kidolgozott szerződéses minimumkövetelmények (Minimum Requirements) kötelező bevezetése valamennyi európai országban. Ennek előmozdítása érdekében a FIFPro külön munkacsoportot működtet, amely sorra meglátogatja azon országok labdarúgó szövetségeit és egyéb döntéshozó szerveit, amelyekben a követelményrendszer bevezetése még nem történt meg (elsősorban a délszláv országok tartoznak ebbe a körbe, de akad példa rá egyéb országokban is, például a konferenciának otthont adó Málta esetében is, amely ugyanakkor jelentős előrelépést tudott felmutatni e téren az elmúlt időszakban). Ezen a téren Magyarország szerencsére „jó tanulónak” mondhatja magát: hivatalosan már évekkel ezelőtt sor került a szerződéses minimumkövetelmények kötelező bevezetésére az MLSZ elnökségének határozata által. Az időközben kidolgozott és bevezetett standard játékosszerződés révén a HLSZ tovább dolgozik azon, hogy minden hivatásos labdarúgó szerződése megnyugtató jogi hátteret teremtsen a sporttevékenységhez, és e szerződések rendelkezései minden tekintetben érvényre jussanak.
Ugyancsak külön FIFPro-munkacsoport foglalkozik a labdarúgás munkaerőpiaci helyzetének vizsgálatával az egyes tagországok szintjén, e tevékenység jelenleg a játékosügynökökre vonatkozó jogi szabályozás feltérképezésére fókuszál.


A játékosok egészségének védelme

A FIFPro a játékosok érdekeit nemcsak a szerződéses feltételek és jogi szabályozás kapcsán, hanem egyebek mellett például a labdarúgók egészségének és biztonságának védelme terén is képviseli. A játékosszervezet kiemelt célja, hogy a labdarúgók fizikális, mentális egészségi állapotának védelme érdekében tudományos kutató és egyben figyelemfelhívó / felkészítő tevékenységet folytasson. A FIFPro egészségvédelmi programjának fókuszában egyebek mellett a különböző sportsérülések, a baleseti eredetű agyrázkódás, a mentális egészségi problémák, a szívelégtelenség, valamint az ízületi károsodás állnak. Utóbbi esetében közismert tény, hogy az élsportolók túlzott terheléséből adódóan az egyébként átlagosan jellemző 55-60 éves kor helyett ennél jóval korábban, már akár 30 éves kor alatt is megjelennek az ízületi kopás kellemetlen tünetei, elsősorban a térd és a boka területén. Ennek konkrét okait, előfordulási formát, megelőzésének lehetséges eszközeit a FIFpro által indított nemzetközi felmérés hivatott feltérképezni, amely idén több mint 25 országból több mint 1200 játékos bevonásával valósul meg, és amelyben hazánk is részt vesz majd.

Noha szerencsére jóval ritkábban fordul elő, de ugyancsak súlyos egészségkárosodáshoz vezethet a mérkőzésen/edzésen történő ütközés következtében elszenvedett agyrázkódás, amely rövid távon ugyan eredményesen kezelhető, de hosszú távon maradandó egészségromlást okozhat, olyan állandósuló tünetekkel, mint pl. alvászavarok, amnézia, depresszió. Kevéssé ismert, hogy nem kizárólag a fejjel való közvetlen ütközés eredményezhet agyrázkódást, hanem pl. a váll-váll elleni ütközés, vagy egy felugrás utáni rossz leérkezés is, amelyek előfordulása azért jóval gyakoribb. A tapasztalatok arra engednek következtetni, hogy számos esetben nem kielégítően kezeli a játékosok agyrázkódását a csapat szakmai illetve orvosi stábja, és nem mindig járnak el körültekintően a súlyosabb egészségkárosodás megelőzése érdekében. Emlékezetes eset a legutóbbi világbajnokságon lejátszott Anglia-Uruguay mérkőzésen az uruguayi védő, Alvaro Pereira esete, aki az angol Sterling térdével való brutális erejű ütközés következtében (az angol játékos vétlen volt az ütközésben) percekre elveszítette az eszméletét, ennek ellenére később folytatta a játékot, holott saját későbbi bevallása szerint azt sem igazán tudta, hol van, így nyilvánvaló hogy súlyos orvosi hiba és felelőtlenség volt a játékost a pályán hagyni, azonnal le kellett volna cserélni és kivizsgálni, annak ellenére, hogy maga a játékos, mint arra emlékezhetünk, hevesen tiltakozott a csere ellen.

A FIFPro célul tűzte ki egy olyan program megvalósítását, amely az agyrázkódás veszélyeire való tudatosabb figyelemfelívást, a játékosok, edzők és játékvezetők számára teljesebb körű tájékoztatást helyezi a középpontba, egy online elérhető tájékoztató modul útján. Ennek kidolgozása szintén az idei évben kezdődik meg.


Képzési programok

A FIFPro égisze alatt már évek óta több oktatási forma, képzési program érhető el a labdarúgók számára, ezek köre a jövőben tovább bővül, ugyanis az idei évtől már a ciprusi UNIC egyetem (Nicosia) kurzusaira is kedvezményes feltételekkel jelentkezhetnek a játékosok a világ bármely részéről. Az online távoktatási forma lehetővé teszi a tanrend rugalmas, testreszabott alakítását a még aktív játékosok sportkarrierjéhez. Ezáltal a képzés egyedi lehetőséget kínál a sportolók számára a sportpályafutásuk befejezése utáni „második karrierjükre” való felkészülésre. Az üzleti menedzsment ismeretekre fókuszáló képzések két fokozatban érhetők el, a bolognai felsőoktatási rendszerhez igazodóan: a bachelor fokozat 4 éves, összesen 24 különböző kurzust foglal magában és kifejezetten a sportmenedzsment területére specializált, míg az erre ráépülő master fokozat ennél rövidebb, 18 hónap alatt 12 kurzus elvégzését foglalja magában. Noha a tandíj meglehetősen magas, az egyetem az Európai Unió támogatásának köszönhetően ösztöndíj programmal nyújt anyagi hozzájárulást hallgatói számára. A következő évfolyamra idén szeptember 15-ig lehet jelentkezni.


Egyebek

A konferencián a szerző, Alex Duff újságíró bemutatta a labdarúgás munkaerőpiaci hátterével, a játékos-kereskedelemmel foglalkozó tényfeltáró könyvét, amely a „Football’s Secret Trade” (szabad fordításban kb. „A labdarúgás titkos kereskedelmi üzelmei”) címet viseli. A könyv csak angol nyelven olvasható, igény esetén korlátozottan a HLSZ-nél is elérhető.
A Közgyűlés napirendjén szerepeltek a FIFPro működését érintő szervezeti, technikai kérdések megtárgyalása is, ennek részeként sor került  a szervezet Alapszabályának módosítására is. Egy újszerű rendelkezés értelmében a jövőben a szervezet nyolc fős elnökségében kötelező jelleggel helyet kap legfeljebb két női tag is, a nemek közötti esélyegyenlőség illetve a női labdarúgás térhódításának elismerése jegyében. Ugyancsak sor került az európai divízió elnökségében esedékes tisztújításra, az új elnökségi tagok megválasztására.