Játékos kereső  

Hírek

Nagyobb átláthatóságra törekednek

2019-12-26 13:30:18

A játékos-érdekképviseletek kiegyenlített erőviszonyokat szeretnének

Nagyobb átláthatóságra törekednek

A labdarúgók nemzetközi érdekképviseleti szervezete, a FIFPRO – melynek tevékenységében, programjaiban a HLSZ is aktívan részt vesz – az elmúlt hónapokban nagy erőbedobással dolgozott azon, hogy a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, a FIFA átigazolási rendszerének szabályozása átfogó reformon menjen keresztül.

A reformjavaslatokat az erre a célra létrehozott, a klubok, a játékosok és a nemzeti ligák, valamint a FIFA kijelölt képviselőiből álló testületben (Football Stakeholders Committee) keretében vitatták meg és fogadták el a felek. Jóllehet az új szabályok hivatalos, írásos formában még nem kerültek közzétételre, az átigazolási rendszer és szabályozás reformjának alapjai azért már kirajzolódtak, illetve azokat a FIFA nemrégiben be is jelentette.

A reformok alapelvi szinten a nemzetközi labdarúgás, mint munkaerőpiac átláthatóságát célozzák, növelni kívánva a labdarúgók érdekérvényesítési képességét és lehetőségeit a szerződéses tárgyalások, munkaügyi egyezségek során. Úgyszintén az alapvető célok között szerepelt a játékosügynökök befolyásának és gazdasági részesedésének csökkentése, az átigazolási díjak jelentette akadályok mérséklése, a klubok között nagyobb verseny elősegítése céljából.

A játékosok szemszögéből a FIFPRO – és a HLSZ is – azt tartja a legfontosabb szempontnak, hogy legyenek végre kiegyenlített erőviszonyok a klub és játékos között a munkaügyi/átigazolási tárgyalások során, a labdarúgóknak legyen nagyobb befolyásuk a karrierjük alakulására, és biztos feltételrendszer mellett történjen a foglalkoztatásuk.

Szintén fontos cél az új szabályozással az olyan konstrukciók visszaszorítása, amelyek pénzt vonnak el a futballból (ilyen eredménnyel jár pl. ha egy labdarúgó játékjoga nem a klub, hanem harmadik személy tulajdonában áll – ún. third party ownership)

A legfontosabb, illetve a játékosok szempontjából jelentős változások egyebek mellett a kölcsönügyleteket, az ügynökökre vonatkozó szabályokat, valamint az átigazolási díjak és járulékos díjak (képzési kártalanítás) rendszerét érintik.
 

A labdarúgók kölcsönadása / kölcsönvétele tekintetében a reform alapvetően a szigorítás irányába mutat. Az eddigi minimális korlátozáshoz képest a jövőben limitálni fogják majd a nemzetközi kölcsönügyletek számát, mind a kölcsönbe adás, mind a kölcsönvétel tekintetében.

Az új szabályozás szerint a 2020/21. évi idényben klubonként összesen legfeljebb nyolc, a rákövetkező idényben hét, 2022/23-as idénytől pedig már csak hat játékost adhat és vehet kölcsön egy klub. Ez a korlátozás a 21 éven felüli, továbbá a nem saját nevelésű 21 éven aluli játékosok kölcsönadására/-vételére vonatkozik, és a kluboknak az idény során folyamatosan, végig meg kell felelniük ezen korlátozásnak.

A 21 éven aluli saját nevelésű játékosok esetében nem lesz ilyen korlátozás (amennyiben a játékos megszakítás nélkül 3 évig a klub igazolt játékosa volt 15 és 21 éves kora között). Ugyanakkor, ugyanazon két klub között legfeljebb 3-3 játékos adható illetve vehető kölcsön (függetlenül a játékosok életkorától illetve attól hogy saját nevelésűek-e). A kölcsönszerződés mindig csak egy szezonra szólhat, az idény végén meghosszabbítható. A játékosokra vonatkozó személyes korlátozás viszont nem lesz: egy játékos a szerződése időtartama alatt akárhányszor szerepelhet kölcsönben.

A tervek szerint a szigorú korlátozásokat a jövőben a „belföldi” (országon belüli) kölcsönügyletekre is be kívánják vezetni, de a jelenlegi információk szerint a nemzeti szövetségek 3 éves türelmi időt kaphatnak a bevezetésre.
 

Régóta aktuális téma a nemzetközi labdarúgásban a játékosügynökök (a jelenlegi szabályozás szerinti elnevezéssel: közreműködők – intermediaries) díjazásának szabályozása, korlátozása. Az átigazolási reformjavaslat fontos szabálya - a többes képviselet és a tisztázatlan viszonyok megszüntetése érdekében -, hogy az átadó klubot képviselő ügynök illetve a játékost képviselő ügynök nem lehet ugyanaz a személy, vagyis egyazon ügynök nem képviselheti egyidejűleg a játékost és a játékjogát értékesítő (régi) klubot is. Ugyanakkor a játékos ügynöke képviselheti a játékjogát megvásárló (új) klubot is.

A díjazás tekintetében a reform azt rögzíti, hogy az átadó klubot képviselő ügynök legfeljebb az átigazolási díj 10%-ának megfelelő díjazásban részesülhet az átadó klubtól. A játékos ügynöke a játékos keresményének 3%-át kaphatja meg díjként, az átvevő klub ügynöke hasonlóképpen, ha pedig ugyanazon ügynök képviseli a játékost és a klubot, abban az esetben 6% lehet a díj mértéke, amelynek legfeljebb felét fizetheti az átvevő klub.

Általánosságban elmondható, hogy az ügynökökre nézve szigorúbb szabályozás irányába mozdul el az átigazolási reformcsomag, amelynek egyik alapelvi szinten megfogalmazott célja, hogy növelje a nemzetközi átigazolások pénzügyi átláthatóságát, és kisebb befolyást biztosítson a játékosügynökök számára a játékjog piaci értékének illetve az átigazolási díjaknak a meghatározásában. Ugyancsak az átláthatóságot szolgálja, hogy az ügynöki jutalékok a közeljövőben a FIFA égisze alatt létrehozandó központi pénzügyi elszámolási és banki átutalási rendszer az ún. FIFA Clearing House keretében illetve azon keresztül kerülnek kifizetésre minden jogosult részére

A képzési kártalanítás (training compensation) rendszerével a legnagyobb probléma a jelenlegi rendszer ellenzői szerint az, hogy a játékosokért fizetett összegek java része a nagy klubokhoz kerül, az alacsonyabb szintű egyesületekhez kevés pénz folyik be az átigazolási ügyletekből. A rendszert megújítani szándékozó reform elképzelések közül a legradikálisabb szerint maga a képzési kártalanítás a jelenlegi formájában teljesen megszűnne, és helyette a szolidaritási mechanizmus címén kifizetett összeg mértéke növekedne 5%-ról 6%-ra, amelyet a belföldi átigazolásokra is alkalmaznának, amennyiben annak van „nemzetközi eleme” (praktikusan, ha egy külföldi játékos igazol át ugyanazon országon belül másik csapatba). Mindemellett, a nemzetközi átigazolások során a klubok között történő valamennyi pénzmozgás – az ügynöki díjakhoz hasonlóan – úgyszintén az új, a FIFA által kontrollált elszámolási rendszeren (clearing house) keresztül zajlik majd, a pénzügyi folyamatok átláthatósága érdekében.

A visszafogottabb reformjavaslat szerint maradna a jelenlegi kártalanítási rendszer, de a kártalanítási összegeket jobban hozzáigazítanák a valós képzési költségekhez. A javaslat lényege, hogy egységes kategorizálási rendszert vezetnének be valamennyi kontinens klubjaira, és nemzetközi átigazolás esetén a két érintett klub kategóriájára vonatkozó összeg átlaga fizetendő kártalanításként. Amennyiben az átigazolás magasabb kategóriájú klubból alacsonyabb kategóriájú klubba történik, úgy nem áll fenn ez a fizetési kötelezettség. A szabály értelmében a kártalanítási összeg 25%-a a játékos nevelőegyesületéhez kell hogy kerüljön (vagyis abba a klubba, ahol 12 és 15 éves kora között képezték).
 

A FIFA átigazolási rendszerét érintő reformok sorozata ezzel még nem ér véget: a Football Stakeholders Committee, soraiban a játékosok érdekeit képviselő FIFPRO-delegáltakkal, folytatja munkáját a FIFA átigazolási rendszere egyes elemeinek újraszabályozása érdekében, hiszen a jelenleg aktuális reformok közül hiányzik egyebek mellett a fiatalkorú játékosok védelmét szolgáló szabályozás, a csapatok keretének létszámát maximalizáló rendelkezés, valamint egyes pénzügyi vonatkozású szabályok. Mindezekről folyamatosan tájékoztatjuk majd honlapunk olvasóit.