Játékos kereső  

Hírek

Negyedik cél: a játékosok hangja és tevékenysége

2021-04-01 11:43:49

Beleszólás a munkánkat és közösségünket meghatározó döntésekbe

Negyedik cél: a játékosok hangja és tevékenysége

A FIFPRO-jelentést ismertető összeállításunk előző részében A munka és innováció kérdéskörével foglalkoztunk. Most a negyedik célkitűzéssel folytatjuk cikksorozatunkat.


4. CÉL: A JÁTÉKOSOK HANGJA ÉS TEVÉKENYSÉGE
A játékosok hangjának integrációja a munkánkat és közösségünket meghatározó döntésekbe


4.1. Társadalmi igazságosság és egyenlőség

Küzdelem az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása és érvényesítése érdekében a játékban és azon túl.
- A futballipar fellépésének ösztönzése
- A változások pozitív irányú befolyásolása
- A társadalmi igazságosság iránti igények felerősítése, amelyek hatással vannak a közösségeinkre.


4.2. Jogi helyzet az iparágat irányító döntésekben

A játékosoknak a következő módokon kell beleszólniuk a munkakörülményeikbe:
- A versenyszervezők döntési struktúráikba történő integrálásával.
- A kollektív szerződések felelősségteljes kialakításával.
- Inkluzív reprezentációs modellek építése a játék minden kérdésében.

A játékosok hangja kiemelten fontos a változások gyors irányításához és a játék stabilitásának javításához.


4.3. Játékosképviselet

A játékosok szakszervezeteit és a kollektív tárgyalásokat elnyomják.
- A kollektív tárgyalásoknak szakmai szinten a futballipar irányításának meghatározó formájává kell válniuk.
- Biztosítani kell a futballipar aktív támogatását a kollektív szervezés érdekében.
- A szabályok kötelező és tisztességes végrehajtása.

El kell távolítani azokat az akadályokat, amelyek gátolják a nemzeti futballpiacok pozitív fejlődését.


4.4. Az igazságosság garanciája

Az elért eredmények ellenére a játékosok gyakran nem jutnak tisztességes eljáráshoz.
- A játékosok számára  beleszólást kell biztosítani a fegyelmi szabályokba.
- A vitarendezési mechanizmusok nemzeti szinten gyakran nem függetlenek.


4.5. Befogadó és egyenlőségpárti ipar

A labdarúgók minden játékos számára megfelelő biztosítékokat követelnek a diszkrimináció és a kirekesztés bármilyen formája ellen.
- A stadionon belüli visszaélések hatékony kezelése.
- A sokszínűség biztosítása a vezetők és az igazgatók között.
- Integrálni a média és a szponzorok szerepét az befogadó futballkultúra létrehozásában

Megkülönböztetésmentes játékkörnyezet megteremtése.


A futballipar gyors kereskedelmi fejlődése, a labdarúgás különböző érdekelt csoportjainak professzionalizálása és a nyilvános ellenőrzés mellett az irányítási modell fokozatos megváltoztatásához vezetett. Noha javulás történt, mind nemzeti, mind nemzetközi szinten még mindig jelentős hiányosságok vannak a futballipar döntési folyamatai terén.

Sok játékos aktívabb szerepet is vállal a sport- és kulturális viszonyok elmozdításában, a faji igazságtalanság, az emberi jogok és más társadalmi jelenségek kezelése érdekében.

Nyilvánvaló, hogy a jó irányítás és az érdekeltek érdemi képviseletének követelményei megváltoztatták a labdarúgás szakmai összetettségét. Hozzájárulásuk és létfontosságú szerepük alapján a játékosoknak és választott képviselőiknek jogos igényük, hogy együtt döntsenek a futballról és az iparág működtetéséről.

A jelenlegi irányítási hiányosságok miatt számos futballpiacon a a játékosok kollektív jogának szisztematikus elnyomása folyik, figyelmen kívül hagyva a tisztességes eljárás követelményeit, és mindenekelőtt megtagadva az érdemi képviselethez való jogot a játék döntési struktúráiban.


HELYZETELEMZÉS

Régen a labdarúgók figyelme a munkakörülményeikre és a futballipari cselekvésre összpontosult. Ez mindig prioritás marad, de a futballipar fejlődése az egész világon és az általa létrehozott erőforrások nagyobb felhatalmazást adnak a futballistáknak arra, hogy többet tegyenek olyan időszakban, amikor társadalmi kérdések uralják a közbeszédet.

A következő évtized jelentős következményekkel jár a futballipar irányítása terén. Az inkluzív és a kollektív irányítási keretrendszerek létfontosságúak a játék működtetésére és jövőjének alakítására vonatkozó közös licenc létrehozásához. A kollektív irányítás és a szabályozási standardok iránti elkötelezettségre van szükség az innováció és a beavatkozások ösztönzéséhez, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a játék a következő évtizedben helyes irányban formálódhasson.

A játékosoknak és megválasztott képviselőiknek jogos igényük, hogy döntéshozói helyzetbe kerüljenek a játék és a futballipar működtetése területén. A megoldásokat kulturális és történelmi preferenciák alakíthatják, de kollektív képviseletük révén a játékosoknak alapvető joguk van a képviselethez a döntéshozatali folyamatban, különösen a munka- és foglalkoztatási körülményeiket érintő kérdésekben.

A futballiparnak foglalkoznia kell a nem megfelelő kollektív tárgyalási struktúrákkal a nemzeti és a nemzetközi versenyek tekintetében. Sok országban nincs hivatalos vagy strukturált kollektív folyamat a játékosok és klubjaik vagy nemzeti szervező testületek közötti tárgyalásokra. Sok szereplőt közvetlenül érintenek az olyan irányítási struktúrák, amelyek aláássák a nemzetközi munkajogokat. A futballiparnak ezért proaktív kollektív tárgyalási kultúrát kell kialakítania.

A társadalmi igazságosság iránti igények és az egyenlőségért folytatott harc nem korlátozódik egyetlen országra vagy régióra, hanem világszerte számos összefüggésben megmutatkozik, és érinti a futballipart. Láthatjuk, hogy a változás iránti vágyat a sportolók nagyrésze támogatja. A sport vezető alakjai átérzik és magukévá teszik a felelősséget, hogy megszólaljanak, és pozíciójukat pozitív változások elősegítésére használják fel.


Folytatjuk!