Játékos kereső  

Hírek

Nemzeti ünnep

2019-03-15 08:59:03

Százhetvenegy esztendeje tört ki az 1848-1849-es Forradalom és Szabadságharc

Nemzeti ünnep

Mit kiván a magyar nemzet.

Legyen béke, szabadság és egyetértés.

    1. Kivánjuk a’ sajtó szabadságát, censura eltörlését.
    2. Felelős ministeriumot Buda-Pesten.
    3. Évenkinti országgyülést Pesten.
    4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben.
    5. Nemzeti őrsereg.
    6. Közös teherviselés.
    7. Urbéri viszonyok megszüntetése.
    8. Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján.
    9. Nemzeti Bank.
  10. A’ katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a’ külföldieket vigyék el tőlünk.
   11.  A’ politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak.
   12. Unio.

Egyenlőség, szabadság, testvériség!