Játékos kereső  

Hírek

Precedensértékű ügyek a sportban

2017-02-21 16:18:51

A Nemzetközi Sportdöntőbíróság ítéletei eligazítást adhatnak a magyar labdarúgóknak

Precedensértékű ügyek a sportban

Kedves Játékosok!

A jövőben szeretnénk hangsúlyt fektetni arra, hogy megismerjétek a sport világának nemzetközi joggyakorlatát, annak legalábbis azt a részét, amely befolyásolhatja pályafutásotokat. Adódhatnak olyan élethelyzetek, amelyek tekintetében eligazítást adhat egy-egy konkrét ügyben hozott ítélet.

Az alább olvasható két esetben hozott döntést a CAS (Nemzetközi Sportdöntőbíróság) nemrég hirdette ki, ráadásul mindkettőnek van magyar vonatkozása is.


(1) A kivásárlási záradék és a szerződésbe foglalt kötbér közötti különbség

Egy kolumbiai labdarúgó szerződést írt alá egy kolumbiai csapattal, mely az alábbi záradékot foglalta magába:

“A felek - a Munkatörvénykönyv 64. cikkelyében megfogalmazott rendelkezéssel - összhangban kölcsönösen megegyeznek, hogy amennyiben a Játékos a Szerződés lejárta előtt alapos ok nélkül szűnteti meg a szerződést, úgy a Játékos köteles megtéríteni ezen cselekmény következtében a Klubnál keletkezett minden kárt, amelynek összege 100.000.- USD.”

A játékos (de legalábbis jogi képviselője) a fent említett záradékot kivásárlási záradéknak tekintette, amely lehetővé teszi számára a szerződés megszüntetését a százezer dollár kifizetése esetén. Ennek tudatában 2014 elején a játékos a szerződés megszüntetése mellett döntött, kifizette a klub számára a százezer dollárt és szerződést írt alá Magyarországon az Újpest FC-vel. A kolumbiai klub nem fogadta el a szerződés játékos általi megszüntetését, fellebbezést nyújtott be a FIFA DRC-hez (Vitarendezési Bizottság), úgy érveltek, hogy a fent említett záradék nem jogosította fel a játékost a szerződés megszüntetésére.

Mind a DRC, mind a CAS az említett záradékot szerződésbe foglalt kötbérnek ítélte. A CAS azt a tényt hangsúlyozta, hogy a záradék nem a szerződés megszűntetésére jogosította fel a játékost, hanem inkább következményeket vázolt arra az esetre, ha a játékos alapos ok nélkül szüntetné meg a szerződést. Az idézett záradék a „károk” szót használja, amely nyelvtanilag nem egyeztethető össze a kivásárlási záradék fogalmával. Ennek következtében a CAS nem bírálta felül a DRC döntését, mely szerint a játékos alapos indok nélkül bontotta fel szerződését, ez pedig a játékos 4 hónapos eltiltását eredményezte.

Az eset tanulsága, hogy mindig körültekintően kell ellenőrizni. hogy egy szerződésbe foglalt záradék valóban feljogosítja-e a játékost a szerződés felbontására; néhány szó jelentős eltéréseket eredményezhet, amelyek miatt a későbbiekben szankciók születhetnek. (Megjegyzés: a DRC és a CAS is megállapította, hogy a játékos nem köteles további összeget kifizetni, a már kifizetett százezer dolláron felül)


(2) Csődbe került klubok és jogutódaik ügye

2014 februárjában egy játékos profi szerződést kötött az Újpest FC-vel, mely ezt követően röviddel felszámolás alá került, miután egy “új” klub tűnt fel Újpest 1885 néven.

A DRC eljárás alatt, az “Újpest 1885” kijelentette, hogy nekik nem kellene részt venniük az eljárásban, hiszen ők nem az “Újpest FC” jogutódai. A DRC ezzel nem értett egyet és megállapította, hogy az “Újpest 1885” és az “Újpest FC” egy és ugyanaz.

Ahogy az már említésre került, az “Újpest 1885” a FIFA DRC döntésével szemben fellebbezést nyújtott be a CAS számára, a CAS azonban a fellebbezést elutasította és a DRC döntését helyben hagyta. Az alábbi CAS megállapítások figyelemre méltóak:

Par. 134 és 135

A CAS Bizottság kihangsúlyozza- az RSTP általános alkalmazását figyelembe véve- hogy két sportegyesület utódlása különbözik magánjog személyekre vonatkozó alkalmazásától, tekintettel arra, hogy itt két különböző intézmény utódlási kérdéséről van szó. A FIFA helyes megállapítását, a CAS is megerősíti, mely szerint egy egyesület olyan sporttal kapcsolatos jogi személy, mely általában meghaladja az őt irányító intézményt.”

Par. 138 és 139

Tekintettel a fent említett CAS megállapítás alkalmazására, a Bizottság megjegyzi:

  1. Mind az Újpest FC, mind az Újpest 1885 a magyar első osztályban játszik ugyanazon néven;
  2. A címer és csapatszínek megegyeznek a két klub esetében;
  3. Mind az új és a régi klub ugyanarra címre került bejelentésre;
  4. A két klubnak ugyanaz az igazgatója.

A Bizottság ezért egyetért a FIFA DRC-vel abban, hogy az Újpest 1885 és Újpest FC egyesületeket megegyezőnek kell tekinteni független attól, hogy milyen változások következtek be a klubot irányító intézmény szerkezetében.”

Ez az elbírálás segítséget nyújthat minden hasonló esetben, amikor egy egyesület megszűnik, majd más néven vagy más jogi struktúrával újra megjelenik.